We are not alone / Nie sme v tom sami

 

The murder, which changed everything. The murder of two young people — journalist and his fiancé. Murder because of work. Because of truth. Because of terrible corruption crisis. Because of mafia in Slovakia. And we – we care.

Vražda, ktorá všetko zmenila. Vražda dvoch mladých ľudí – novinára a jeho snúbenice. Vražda kvôli práci. Kvôli pravde. Kvôli hroznej korupčnej kríze. Kvôli mafii na Slovensku. A nám – nám to nie je jedno.

The support in our political situation wants to show Delphine Gozillon, student of school of Science Po – The Paris Institute of Political Studies. It is one of the most prestigious school in the field of political sciences, international relations, law and economy in the world. As part of Organisation of Junior European Federation her main goal is to create united Europe, democratic federation, where all nations are helping each other. She is organising the march for democracy — the Slovaks will be involved as well.

V našej politickej situácii nás podporuje Delphine Gozillon, študentka vysokej školy Science Po – Parížskeho inštitútu politických vied. Ide o jednu z najprestížnejších vysokých škôl v oblastiach politických vied, medzinárodných vzťahov, práva a ekonómie na svete. Delphine Gozillon je členka organizácie Mladá európska federácia a jej cieľom je vytvoriť zjednotenú Európu, demokratickú federáciu, kde si budú všetky národy navzájom pomáhať. V Paríži tiež organizuje pochody za demokraciu – Slováci sú pozvaní tiež.

Diskutovali/Interview with: Delphine Gozillon a Táňa Vasilková

Strih/Edited by: Táňa Vasilková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *