We are not alone / Nie sme v tom sami

 

The murder, which changed everything. The murder of two young people — journalist and his fiancé. Murder because of work. Because of truth. Because of terrible corruption crisis. Because of mafia in Slovakia. And we – we care.

Vražda, ktorá všetko zmenila. Vražda dvoch mladých ľudí – novinára a jeho snúbenice. Vražda kvôli práci. Kvôli pravde. Kvôli hroznej korupčnej kríze. Kvôli mafii na Slovensku. A nám – nám to nie je jedno. Pokračovať v čítaní „We are not alone / Nie sme v tom sami“